۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

معلم

آمده ام در این جهان تا که ز نی شکر برم
نامده ام که از شکر قصـه برم، خبـر بـرم

هیچ نظری موجود نیست: