۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۵, چهارشنبه

تفکر 2


اصلی ترین مکانیسم فکر کردن را فرایند مقایسه ای * درون سلول های مغز تشکیل می دهد. در " لحظه تامل "، شرایط و تجربیات جدید در مقابل شرایط و تجربیات ذخیره شده قرار می گیرند و با هم مقایسه می شوند. برای این قیاس، قوه ادراک (عاقله) تمام تجربیات مشابه گذشته را به حالت دسته بندی شده فراهم می کند. عقل این کار را به گونه ای انجام می دهد که تجربه حال از موارد گذشته مجزا باشد.

عقل می تواند عقاید، احساسات و حافظه را با هم مخلوط کند، تطبیق بدهد، ترکیب کند، وارسی و غربال سازد و در نهایت دسته بندی کند. به این فرآیند، استدلال گفته می شود. منطق علم استدلال کردن است. آگاهی از فرایند استدلال می تواند کمک بزرگی باشد برای هوشیاری.

ده توصیه برای کمک به فکر کردن

1- استفاده از مدل ها، علائم، نمودارها و عکس ها.

2- استفاده از علم تجرید ( مثل ریاضیات) برای ساده کردن عمل تفکر.

3- استفاده از
حروف رمز(؟) برای آسان کردن اسم ها.

4- استفاده از روش های درون یابی و برون یابی برای رسیدن به هدف.

5- محدود کردن موضوعات تحت بررسی برای افزایش تمرکز بر هدف. (استفاده از مکان آرام)

6- مشخص کردن هدف و ارزیابی آن. اجازه دادن به هدف برای نفوذ به درون ضمیر ناخودآگاه و دوباره بازگشتن آن به سطح.

7- صحبت کردن با افرادی با ذهنیت مشابه.

8- روش حل معکوس با استفاده از هدف. (مثل مساله های ریاضی که می توان با استفاده از جواب به راه حل رسید)

9- شیفته یادگیری بودن.

10- تعصب نداشتن.

ترجمه متن از بانو
* Pattern recognition or matching

هیچ نظری موجود نیست: