۱۳۸۸ آذر ۶, جمعه

سوال

چه دارد آن کس که تو را گم کرده است؟
و
چه ندارد آن کس که تو را داشته باشد؟!

*فرازی از دعای عرفه

هیچ نظری موجود نیست: