۱۳۸۸ دی ۶, یکشنبه

ظهر

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود

هیچ نظری موجود نیست: